Velkommen til Skjern Gymnastikforening af 1916

Skjern Gymnastikforening af 1916, i daglig tale benævnt SG, er hjemmehørende i Skjern i Ringkøbing- Skjern Kommune.

SG har til formål, ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets interesse for idræt, sundhed og trivsel.

Foreningen er tilsluttet DGI, Danmarks Idrætsforbund og øvrige idrætsorganisationer eller paraplyorganisationer den måtte ønske, og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
 
SG har 10 aktiviteter under sig, som hver især varetager deres idræt og bestyrelsesarbejdet omkring denne idræt.
 


Sponsorer

 
                       
 
    Støt vores sponsorer, de støtter os!
 

Kontakt formændene i SG

Fodbold
Niels Olesen, mobil 20135030
 
Gymnastik
Lotte Riisager Hviid, mobil 25338655
 
Kajak
Kenneth Mølholm, mobil 24819406
 
Bowling
Jette Hjernøe Mogensen, mobil 42312721
 
Fitness
Lars Jensen, mobil 61463518
 
Bordtennis
Vagn Lindegaard, mobil 20727625
Mail: vagnlinde@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Boksning
Harry Hansen-Baun, mobil 25125084
Mail: harry@xl2p.dk

Løb
Lene Thorup, mobil 60140822
Mail: Lenekrist@hotmail.com

Cykling
Thomas Jørgensen, mobil 99942074
Mail: thjr0109@gmail.com

Senioridræt
Arne Refslund, mobil 40242849
Mail: refslundarne@gmail.com

Håndbold
Hans Jeppesen, mobil 21694243
Mail: hj@kirklarsen.dk
 

Årsmøde i Skjern Gymnastikforening af 1916

dateres pt ikke, men der for

Der afholdes årsmøde i Skjern SG af 1916 torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i Skjern Kulturcenter. Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 • Aktivitetsudvalgenes beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af det samlede årsregnskab for foreningen
 • Fremlæggelse og orientering af budget for det følgende år
 • Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
 • Behandling om optagelse og nedlæggelse af aftivitetsudvalg
 • Valg til formandsskab og suppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Fastlæggelse af kontingent for medlemsskab af SG af 1916
 • Eventuelt

 Formandsskabet foreslår ændringer i Foreningsportalen efter ønske fra kommunen.

 • Skjern Løbeklub ændres til Skjern GF Løbeklub
 • Skjern Bowlingklub ændres til Skjern GF Bowlingklub
 • Skjern Bokseklub ændres til Skjern GF Bokseklub
 • SG Bordtennis ændres til Skjern GF Bordtennis
 • SG E-sport ændres til Skjern GF E-sport
 • Skjern Å Kajakklub ændres til Skjern GF Å Kajakklub
 • Skjern Håndbold ændres til Skjern GF Håndbold
 • Skjern Gymnastikforening Senioridræt ændres til Skjern GF Senioridræt
 • Skjern Cykelmotion ændres til Skjern Gf Cykelmotio
 • Øvrige afdelinger ændres ikke, da de har et navn identisk med Skjern GF ....

 

Niels Peter Olesen | Oldagervænget 8, 6900 Skjern  | Tlf.: 20135030