Velkommen til Skjern Gymnastikforening af 1916

Skjern Gymnastikforening af 1916, i daglig tale benævnt SG, er hjemmehørende i Skjern i Ringkøbing- Skjern Kommune.

SG har til formål, ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets interesse for idræt, sundhed og trivsel.

Foreningen er tilsluttet DGI, Danmarks Idrætsforbund og øvrige idrætsorganisationer eller paraplyorganisationer den måtte ønske, og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
 
SG har 10 aktiviteter under sig, som hver især varetager deres idræt og bestyrelsesarbejdet omkring denne idræt.
 


Sponsorer

 
                       
 
    Støt vores sponsorer, de støtter os!
 

Kontakt formændene i SG

Fodbold
Niels Olesen, mobil 20135030
 
Gymnastik
Lotte Riisager Hviid, mobil 25338655
 
Kajak
Kenneth Mølholm, mobil 24819406
 
Bowling
Gunnar Pedersen, mobil 28904534
Mail: Gunnarlupe@gmail.com
 
Fitness
Lars Jensen, mobil 61463518
 
Bordtennis
Vagn Lindegaard, mobil 20727625
Mail: vagnlinde@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Boksning
Harry Hansen-Baun, mobil 25125084
Mail: harry@xl2p.dk

Løb
Lene Thorup, mobil 60140822
Mail: Lenekrist@hotmail.com

Cykling
Knud Langelund
Mail: Knudlangelund@gmail.com

Senioridræt
Arne Refslund, mobil 40242849
Mail: refslundarne@gmail.com

Håndbold
Bjørn Sommer, mobil 40894543
Mail: bjorn@skjernhaandbold.dk
 

Årsmøde i Skjern Gymnastikforening af 1916

dateres pt ikke, men der for

 Der afholdes årsmøde i Skjern SG af 1916 mandag den 25. september 2023 kl. 19.00 i Frisko Lounge i Ringkøbing - Skjern Kulturcenter. Indkomne forslag bedes tilsendt bestyrelsen på mail: pinole@mail.tele.dk senest 18. sept. 2023

Dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
• Aktivitetsudvalgenes beretning.
• Fremlæggelse og godkendelse af det samlede årsregnskab for foreningen.
• Fremlæggelse og orientering af budget for det følgende år.
• Behandling af indkomne forslag.
• Behandling om optagelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg.
• Valg til formandskab og suppleanter – (Hvis der ikke er andre forslag, vil det nuværende formandskab godt fortsætte).
• Valg af 2 revisorer
• Fastlæggelse af kontingent for medlemskab af SG af 1916
• Eventuelt

på bestyrelsens vegne

 

Niels P. Olesen

Niels Peter Olesen | Oldagervænget 8, 6900 Skjern  | Tlf.: 20135030